Free cookie consent management tool by TermsFeed Work-life balance - jak efektywnie zarządzać swoim czasem? - ForManWay

ForManWay

Work-life balance – jak efektywnie zarządzać swoim czasem?

Koncepcja work-life balance polega na zachowaniu harmonii oraz przenikaniu się życia zawodowego i prywatnego. Równowaga ta nie oznacza jednak rozłożenia tylu samo

godzin na każdą z wymienionych sfer, lecz pozwala elastycznie dysponować czasem. W tym podejściu bowiem podchodzi się do wszystkich procesów w sposób holistyczny tak, aby służyły one zarówno karierze zawodowej, jak i celom osobistym.


Jak wprowadzić work-life balance do swojego życia?

Chcąc działać zgodnie z omawianą równowagą, należy dążyć do połączenia ze sobą dwóch pojęć – osiągnięć i przyjemności. Pod pierwszym określeniem rozumiane są wszystkie dobra takie, jak: nowy dom, samochód, dzieci uczące się w renomowanych szkołach, ale też motywacja do efektywnego wykonywania obowiązków. Z kolei do terminu „przyjemności” można zaliczyć miłość, wewnętrzny spokój czy też radość z przebywania z bliskimi.

Oba te aspekty są jak dwie strony monety – jedna bez drugiej nie istnieje. Sfery zawodowej i życia prywatnego nie powinno się traktować jako wrogów i przeczące sobie nawzajem koncepcje, ale jak sojuszników. Chcąc uzyskać pełnię szczęścia, nie można realizować tylko jednego z tych aspektów. Takie działanie nie zapewni oczekiwanej satysfakcji.

Wprowadzając koncepcję work-life balance, należy nieustannie weryfikować swoje wybory i podejmowane decyzje, aby stale zachowywać kontrolę nad swoim życiem. Sukces mierzony jest poziomem jednoczesnego zadowolenia z pełnionych ról, na przykład: ojca lub matki, członka drużyny piłkarskiej czy zespołu muzycznego oraz pracownika.


Jak w swoim przedsiębiorstwie wprowadzić work-life balance?

Wdrożenie tej koncepcji do firmy skutkuje wzrostem lojalności zatrudnionych. Aby osiągnąć work-life balance, przede wszystkim warto zapewnić pracownikom elastyczne godziny pracy lub możliwość wykonywania obowiązków zdalnie. Podnosi to komfort pracy oraz zmienia podejście do wykonywanych obowiązków. Nieocenione jest też propagowanie zasad zdrowego stylu życia. Ustalenie jednego dnia w tygodniu, w którym dla wszystkich dostępne będą owoce, umili czas spędzany w pracy. Z kolei w celu zachęcenia zatrudnionych do aktywności fizycznej, warto wynająć okoliczne boisko lub halę sportową.

Wśród pożądanych działań można wymienić także organizację spotkań integracyjnych. Dzięki takim wydarzeniom, osoby tworzące zespół stają się nie tylko znajomymi z pracy, ale również przyjaciółmi darzącymi się nawzajem szacunkiem.

Jak łatwo zauważyć, zachowanie zasad work-life balance to szereg korzyści zarówno dla pracowników, jak i właścicieli przedsiębiorstw. Warto więc przeanalizować i zweryfikować, czy wykonywanie lub zlecanie obowiązków na pewno idzie w parze z osiąganiem pełnej satysfakcji z życia prywatnego i zawodowego. Dając osobom zatrudnionym m.in. większą dowolność w zakresie doboru godzin pracy, można korzystnie wpłynąć na ich efektywność. Łączenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym staje się wówczas dużo łatwiejsze.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *