Free cookie consent management tool by TermsFeed Rodzaje zasiłków - ile wynoszą i jak je otrzymać? - ForManWay

ForManWay

Rodzaje zasiłków – ile wynoszą i jak je otrzymać?

W wyniku długotrwałego wystawienia na czynniki szkodliwe, wypadku lub zdarzeń losowych, które powodują uszczerbek na zdrowiu, można ubiegać się o konkretne świadczenia zdrowotne. W tej publikacji przedstawimy jakie są rodzaje przysługujących zasiłków, ile wynoszą i jak je otrzymać.

Najczęściej pobierane świadczenia zdrowotne

Zasiłek chorobowy – mogą go otrzymać osoby objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS. Prawo do niego nabiera się po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. Świadczenie przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni lub 270 dni, jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży. Wysokość zasiłku jest zależna od podstawy pomiaru, czyli przychodu osiąganego u pracodawcy.

Świadczenie rehabilitacyjne – przysługuje osobom ubezpieczonym w ZUS, które wyczerpały okres pobierania zasiłku chorobowego i pozostają niezdolne do pracy, a leczenie lub rehabilitacja mogą pomóc w odzyskaniu zdolności do pracy. Świadczenie otrzymuje się na okres przywrócenia zdolności do pracy, który nie przekracza 12 miesięcy.

Zasiłek wyrównawczy – ten rodzaj wsparcia finansowego przysługuje ubezpieczonym pracownikom o zmniejszonej sprawności do pracy, których wynagrodzenie zmniejszyło się na skutek rehabilitacji zawodowej. Można się o nie ubiegać od dnia rozpoczęcia rehabilitacji i pobierać przez cały okres rehabilitacji zawodowej, otrzymuje się je maksymalnie przez 24 miesiące. Wysokość świadczenia jest równa różnicy pomiędzy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem, uzyskiwanym przed rehabilitacją, a wysokością miesięcznego, obniżonego wynagrodzenia.

Jednorazowe odszkodowanie – przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym oraz tym, które na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stają się długotrwale lub stale niezdolne do pracy. Jego wysokość wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Renta z tytułu niezdolności do pracy – mogą ją otrzymać osoby o odpowiednim stażu ubezpieczenia, częściowo lub całkowicie niezdolne do wykonywania pracy, ze względu na stan zdrowia. Renta może być stała, okresowa lub szkoleniowa, w zależności od rokowań na powrót zdolności do pracy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *