Free cookie consent management tool by TermsFeed Co przysługuje osobom udającym się na urlop macierzyński i urlop wychowawczy? - ForManWay

ForManWay

Co przysługuje osobom udającym się na urlop macierzyński i urlop wychowawczy?

Pojawienie się na świecie nowego członka rodziny wiąże się z wieloma zmianami, również w życiu zawodowym.

W Kodeksie Pracy zawarte są przepisy, które bronią interesu przyszłych oraz świeżo upieczonych rodziców. Przede wszystkim dotyczą one przyznawania wynagrodzenia w okresie opieki na dzieckiem, ale dotyczą również ochrony zatrudnienia osób korzystających z tego typu świadczeń, a także warunków pracy kobiet w ciąży.

Kobieta po urodzeniu dziecka ma prawo do 20 tygodni obowiązkowego u, na którym otrzymuje się wynagrodzenie w wysokości 100% pensji. W przypadku przyjścia na świat więcej niż jednego potomka przy jednym porodzie, podlega on przedłużeniu. 6 tygodni z przysługującej puli może zostać wykorzystane jeszcze przed planowanym terminem rozwiązania. Panie, które chcą szybciej wrócić do pracy mogą to zrobić po upłynięciu 14 tygodni urlopu, pod warunkiem jednak, że pozostałe 6 zostanie wykorzystane przez ojca, który jest ubezpieczony i do końca planowanego okresu przerwie on działalność zarobkową. Szczególne sytuacje, takie jak konieczność hospitalizacji urodzonego dziecka lub jego zgon, powodują przedłużenie urlopu macierzyńskiego o dodatkowe dni.

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, rodzice mogą skorzystać z dodatkowych 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. Może on zostać wykorzystany przez tylko jednego z opiekunów lub podzielony na oboje. Aby skorzystać z tej opcji konieczne jest złożenie do pracodawcy stosownego wniosku w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym powrotem do pracy. Mama i tata mogą również skorzystać z urlopu wychowawczego razem, w tym samym terminie, jednak wtedy potrwa on 16 tygodni.

Pracownikom zatrudnionym dłużej niż 6 miesięcy przysługuje również urlop wychowawczy w wymiarze 36 miesięcy, udzielany nie później, niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 lat. Jest on bezpłatny, a w jego trakcie prawa i obowiązki obu stron ulegają zawieszeniu, wlicza się on jednak do okresu zatrudnienia.

Pracownikom przebywającym na urlopach związanych z urodzeniem i wychowywaniem dziecka nie można wypowiedzieć umowy o pracę ani jej rozwiązać inaczej niż na drodze porozumienia stron. Jedyny wyjątek od tej zasady stanowi likwidacja zakładu pracy oraz zwolnienie dyscyplinarne, które powinno odbywać się pod nadzorem związków zawodowych – pracownica ma wtedy prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *