Free cookie consent management tool by TermsFeed Zwolnienie dyscyplinarne - kiedy można i na jakich zasadach? - ForManWay

ForManWay

Zwolnienie dyscyplinarne – kiedy można i na jakich zasadach?

W określonych przypadkach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, bez uwzględnienia okresu wypowiedzenia. Takie odstąpienie od zawartej umowy, w trybie natychmiastowym, nazywa się zwolnieniem dyscyplinarnym. Odbywa się ono z winy zatrudnionego, niezależnie od rodzaju umowy i obejmowanego przez nią okresu (określony, nieokreślony, próbny).

Zwolnienie dyscyplinarne

Sytuacje, w których przełożony może w ten sposób rozwiązać umowę z zatrudnioną osobą są regulowane przez art. 52 Kodeksu pracy. Wydalenie w trybie natychmiastowym może się odbyć na podstawie:

  • naruszenia obowiązków,
  • popełnienia przestępstwa,
  • utraty uprawnień koniecznych do wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Pod naruszenie obowiązków służbowych mogą podlegać sytuacje, w których dana osoba bez usprawiedliwienia nie stawia się w miejscu zatrudnienia, przywłaszcza sobie mienie zwierzchnika lub je niszczy. Zwolnienie dyscyplinarne może być też wynikiem współdziałania z konkurencyjną firmą lub wykonywanie obowiązków służbowych w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem niedozwolonych środków.

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym grozi także za popełnienie przestępstwa, zwłaszcza gdy wykonywany zawód wymaga zaświadczenia o niekaralności, a zatrudniony popełnia udowodnione przestępstwo w trakcie trwania umowy.

Ostatnia kategoria informuje o tym, że natychmiastowe rozwiązanie umowy może być zastosowane, gdy zatrudniony z własnej winy traci uprawnienia do formalnego wykonywania zawodu.

Co w tej sytuacji robi zatrudniający?

W przeciągu miesiąca od zauważenia podstaw do zwolnienia dyscyplinarnego, przełożony musi podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy.

Proces rozwiązania umowy odbywa się w kilku etapach. Przełożony:

  • zbiera dowody potwierdzające winę, która jest podstawą do rozwiązania umowy,
  • zasięga opinii organizacji związkowej, która reprezentuje zatrudnionego,
  • wskazuje w dokumentach przyczynę zwolnienia dyscyplinarnego,
  • poucza podwładnego o przysługujących prawach,
  • wręcza dokumenty potwierdzające wypowiedzenie umowy
  • wydaje świadectwo pracy.

Istnieje możliwość dowołania się od decyzji zwierzchnika. Były zatrudniony ma na to 21 dni.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *