Free cookie consent management tool by TermsFeed Okres wypowiedzenia - co warto wiedzieć na jego temat? - ForManWay

ForManWay

Okres wypowiedzenia – co warto wiedzieć na jego temat?

Każdemu pracownikowi, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, przysługuje okres wypowiedzenia.

Jego podstawowym celem jest ochrona interesów obu stron. Pracodawca może przez ten czas znaleźć nowego kandydata na zwalniające się stanowisko lub dokonać koniecznych zmian reorganizacyjnych w strukturze firmy, natomiast pracownik nie zostaje z dnia na dzień bez źródła dochodu i zyskuje dodatkowy czas na znalezienie nowego zatrudnienia. W zależności od rodzaju umowy, okres wypowiedzenia może mieć różną długość, a jego rozpoczęcie i zakończenie liczone jest inaczej.

Zgodnie z Kodeksem Pracy osobie zatrudnionej krócej niż 6 miesięcy przysługuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Rozpoczyna się on zawsze w pierwszą niedzielę po złożeniu dokumentu, a ostatnim dniem stosunku pracy jest w tym przypadku zawsze sobota.

W przypadku osób, które przepracowały więcej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia ulega wydłużeniu do miesiąca i rozpoczyna się pierwszego dnia nadchodzącego miesiąca, a kończy ostatniego, niezależnie od tego, czy będzie to 28, 30 czy 31 dni.

Pracownicy ze stażem dłuższym niż 3 lata objęci są trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, który również liczony jest od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Przepisy Kodeksu Pracy wyznaczają również wypowiedzenie dla pracowników zatrudnionych na okres próbny.

Jeżeli umowa zawarta jest na krócej niż 2 tygodnie, wypowiedzenie wynosi 3 dni i rozpoczyna bieg w kolejnym dniu od momentu złożenia.

Pracownikom zatrudnionym na umowach dłuższych niż 2 tygodnie przysługuje tydzień wypowiedzenia, liczony dokładnie tak samo jak w przypadku osób ze stażem krótszym niż pół roku – rozpoczyna się w najbliższą niedzielę, a kończy w sobotę.

Na 3-miesięcznym okresie próbnym stosunek pracy ustaje po 2 tygodniach wypowiedzenia, również liczonych od niedzieli do soboty.

W myśl nowelizacji Kodeksu Pracy (rok 2015), w przypadku umów o pracę na czas określony, które zawarte zostały 22 lutego 2016 roku i później, przy ustalaniu długości wypowiedzenia bierze się pod uwagę wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia u danego pracodawcy. Przepisu tego nie stosuje się dla umów, które 22 lutego 2016 były już w trakcie trwania.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *