Free cookie consent management tool by TermsFeed Czym się zajmuje HR i jakie ma zadania? - ForManWay

ForManWay

Czym się zajmuje HR i jakie ma zadania?

Dział HR (Human Resources) to jeden z najważniejszych działów w każdej firmie, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie efektywnego zarządzania personelem oraz wspieranie rozwoju wszystkich pracowników. 
Skoro tutaj jesteś, to z pewnością zastanawiasz się, czym zajmuje się HR. W tym krótkim artykule spróbujemy wyjaśnić najważniejsze aspekty tego działu, które pozwolą lepiej poznać pracę w tym obszarze. Wyjaśnimy również, co oznacza skrót HR.

Dział HR – czym się zajmuje?

Właściciele przedsiębiorstw mają coraz większą świadomość tego, jak ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków do pracy wszystkim pracownikom, bez których firma nie mogłaby funkcjonować. To dzięki ludziom firma ma szansę na osiągnięcie prawdziwego sukcesu w swojej dziedzinie. Dlatego tak ważne jest, aby prawidłowo zarządzać zasobami ludzkimi.

Dział HR, czyli Human Resources odgrywa kluczową rolę w wielu przedsiębiorstwach, ponieważ jest pewnego rodzaju łącznikiem pomiędzy kierownictwem a pracownikami, odpowiadając za istotne obszary działalności.

Dział HR odpowiada m.in. za:

 • rekrutację odpowiednich pracowników na stanowisko oraz research rynku pracy;
 • motywowanie obecnych pracowników do wykonywania swoich obowiązków;
 • rozwój umiejętności pracowników, poprzez szkolenia i coaching;
 • przygotowywanie oraz przeprowadzanie ważnych szkoleń;
 • onboarding nowych pracowników do pracy w danych obszarach firmy.

HR dzieli się na miękki oraz twardy. Miękki HR dotyczy rekrutacji oraz organizacji pracy w firmie, natomiast twardy HR skupia się na wszystkich kwestiach prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników oraz prowadzeniem ich dokumentacji. Zatem HRowcy to osoby, które posiadają dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne, administracyjne czy kadrowe.

Praca w HR – na czym polega?

Human Resources brzmi dość tajemniczo, a w jego nazwie kryje się coś więcej niż zarządzanie zasobami ludzkimi. 

Praca w tym zawodzie z pewnością wymaga dużego zaangażowania, dokładności i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Daje też wiele satysfakcji, ponieważ ma duży wpływ na rozwój całego przedsiębiorstwa. Zatem jakie umiejętności powinni posiadać pracownicy tego obszaru działalności? 

Przede wszystkim powinny być to osoby wszechstronne, które nie boją się podejmować nowych wyzwań. Bowiem w tym zawodzie nie ma czasu na nudę i monotonię. HRowcy powinni być także otwarci i mieć łatwość w nawiązywaniu nowych kontaktów, aby skutecznie realizować założenia firmy. 

Kolejną z kompetencji, która przyda się w tym zawodzie to umiejętność negocjacji, których z pewnością nie brakuje w żadnym obszarze działalności. Osoba odpowiedzialna za HR powinna wiedzieć, w jaki sposób komunikować się z pracownikami, aby nie pogorszyć ich relacji z kierownictwem, a wręcz przeciwnie – jeszcze bardziej zachęcić ich do efektywnej współpracy. To właśnie pracownik działu HR powinien dostarczać pracownikom wiedzę dotyczącą ich praw w firmie, by mogli czuć do niej przynależność, swobodnie wykonując swoje obowiązki.

Twardy HR a miękki HR, czym różnią się od siebie? 

Jak można zauważyć, lista zadań, które leżą po stronie HR, jest naprawdę długa, a w wielu przypadkach określone działania podejmują specjaliści HR o odpowiednich kompetencjach oraz doświadczeniu. Szczególnie warto rozróżnić zatem tzw. miękki HR oraz twardy HR. Czym się od siebie różnią? 

 • Miękki HR przede wszystkim koncentruje się na jakości pracy, a także kapitale ludzkim, a więc w centrum jego uwagi, analiz oraz wielorakich działań są pracownicy, traktowani zarówno jako indywidualne jednostki, jak i jako zespół/kadra. Do zadań miękkiego HR można zaliczyć m.in. stałe podnoszenie jakości zasobów ludzkich, realizowanie zaplanowanej polityki zatrudnienia, prowadzenie rekrutacji, odpowiednie wdrażanie pracowników na stanowiska czy też dbanie o wysoką motywację do pracy całego zespołu. Istotną miękkiego HR jest także komunikacja interpersonalna, dlatego miękki HR to domena osób empatycznych o ugruntowanej wiedzy i doświadczeniu w zakresie zarządzania i rozwoju zasobami ludzkimi, w tym talentami! 
 • Twardy HR dotyczy przede wszystkim wymogów formalnych, które wynikają z przepisów prawa pracy, w tym Kodeksu Pracy. Mowa zatem o administracji kadrowej, zarządzaniu płacami czy urlopami, a także o rozliczaniu czasu pracy, w tym delegacji. Ponadto twardy HR ma za zadanie właściwe zarządzanie i archiwizowanie dokumentów (w tym akt osobowych pracowników). Dla przykładu po jego stronie leży podpisywanie i rozwiązywanie umów czy wszelkie kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi. Twardy HR wymaga zatem doskonałej wiedzy administracyjnej, prawnej, a nawet rachunkowej; doświadczenia w administracji kadrowo-płacowej oraz umiejętności obsługi specjalistycznego oprogramowania biurowego dla działów HR. Dodać warto, że twardy HR musi korelować, czyli „współpracować” z miękkim HR. Ze względu na powiązania administracyjne dotyczy to też księgowości. 

Przykłady stanowisk w świecie miękkiego i twardego HR 

Działy HR, zwłaszcza dużych korporacji, zatrudniają naprawdę różnych specjalistów, tworząc dla nich konkretne wakaty. Wśród ofert pracy można spotkać się z poszukiwaniem ekspertów na takie stanowiska jak m.in.: 

 • kierownik ds. rekrutacji; 
 • specjalista ds. rekrutacji; 
 • specjalista ds. szkoleń;
 • asystent ds. personalnych; 
 • doradca zawodowy; 
 • coach kariery; 
 • zaufany partner strategiczny (business partner), 
 • dyrektor ds. personalnych. 

Warto mieć również świadomość tego, że obecnie stanowiska związane z HR często przyjmują obcobrzmiące, angielskie nazwy takie jak np. HR Manager, HR Specialist, Recruitment Specialist czy też HR Consultant. 

Co jeśli w firmie nie ma działu HR, czyli co zrobić, kiedy HR nie istnieje?! 

Praca działu HR, choć niekiedy bywa niedoceniana, stanowi niebywale istotny filar wielu firm oraz organizacji, zwłaszcza zatrudniających dużą liczbę pracowników. Bez HR nie można mówić o prawidłowej komunikacji między pracownikami a pracodawcą czy o wypełnianiu potrzeb pracowniczych w zgodzie z literą prawa. Nic zatem dziwnego, że duże firmy, korporacje, a także większe instytucje publiczne inwestują w stały rozwój działów miękkiego i twardego HR. Co jednak zrobić, kiedy z różnych przyczyn HR w firmie nie istnieje? 

Często zdarza się tak w małych firmach; firmach, które błyskawicznie się rozwinęły; lub zajmują się działaniami produkcyjnymi. W takich przypadkach nie zawsze zakładanie działu HR jest uzasadnione m.in. pod kątem finansowym. Dobrym rozwiązaniem jest skierowanie się ku usługom outsourcingowym HR, które dostępne są np. w formie wsparcia HR, doradztwa HR czy outsourcingu procesów rekrutacyjnych (RPO). Powierzenie spraw kadrowych czy rekrutacyjnych ekspertom może okazać się bowiem nie tylko tańsze, ale i efektywniejsze. Pamiętać należy, że specjaliści HR korzystają z szeregu nowoczesnych narzędzi oraz sprawdzonych metod, które np. skutkują szybszym sprowadzaniem talentów do firm. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *